Du lịch cộng đồng

Văn Hóa A Lưới
2021-02-02 08:26:49
Huyện A Lưới là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Cùng với quá trình hình thành và phát triển, địa phương đang lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới là một nét văn hóa độc đáo riêng biệt trong di sản văn hóa dân tộc Việt Nam, là tài sản vô giá đồng thời có vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần được chung tay giữ gìn.
Du Lịch A LƯỚI

A Lưới với nhiều tiềm năng du lịch hấp dẫn, mới lạ hy vọng sẽ mang các thông tin hữu ích cho các bạn muốn quan tâm.